Hjältar Utan Gränser
Home

Välkomna till

HUG

Hjältar Utan Gränser

11 mars 2021

En särskild dag för att minnas Coronas offer samt hedra Coronas hjältar

Ett initiativ från HUG

Hjältar Utan Gränser, HUG

är ett forum och socialt entreprenörskap för att främja civilkurage och hjältemod i samhället samtidigt som man siktar på skapande av meningsfulla sysselsättningar eller affärsverksamheter kring sin orsak. Att uppmärksamma, hedra och hylla folk med ovärderliga heroiska insatser är en grundläggande del av HUGs arbete.

HUG använder sig av konst, idrott och kultur i passande former för att förmedla sitt budskap. Utfallet av det HUG gör ska inspirera och engagera andra och särskild näringslivet för att råda bot på samhällets socioekonomiska utmaningar.

HUGs kortsiktiga mål

Mål 1, Att ge ut en bok som på ett eller annat sätt skildrar svenska folkets berättelser och minnen om sina personliga “hjältar” under pandemin.

Mål 3, Att arrangera ett antal inspirerande, kultur- och konstinriktad samt underhållande event för att uppmärksamma, hedra, hylla och prisa Corona Hjältar.

Mål 2, Att producera en dokumentär film med samma innehåll och budskap som mål 1 samt fångar händelseförloppet för att skapa boken.

Mål 4, Att engagera och sysselsätta minst 1160 ungdomar (särskild arbetslösa mellan 19-23 år gamla) i anslutning till de aktiviteter som behövs för att uppnå de 3 första målen

HUGs långsiktiga mål

Att bli en inspirationskälla för en breddare socialt entreprenörskap i samhället

HUGs ambition är att kunna på sikt verka som ett inspirerande och engagerande forum för att inspirera, assistera eller vägleda näringslivet för att verka som sociala entreprenörer i samklang med sina kärnverksamheter. HUG strävar efter att flera företag sätter igång och slutför meningsfulla och fortlöpande sociala insatser med affärsmässighet, samhällsnytta, hållbarhet, innovation och kreativitet som huvudpelare.    

HUG donerar en ansenlig del av sina intäkter till den  hedervärda organisationen

Läkare Utan Gränser

HUG Gåvobutik, en annorlunda upplevelse


En butik där konstnärliga och kreativa idéer förmedlar medmänsklighet och socialt engagemang genom varje gåva

I vår gåvobutik kan man både som privat person eller organisation göra ett aktivt och medvetet val för att stötta HUG och dess stora eller små projekt. I vår gåvobutik har vi ambitionen att presentera och erbjuda hantverk eller konstgjorda av människor som med sina verk och gärningar stöttar HUG.

En hel del konstnärer och artister har drabbats hård av diverse socio-ekonomiska kriser pga Corona pandemin. Här skapar HUG en meningsfull och samhälls-inriktad sysselsättning samt inkomstkälla för konstnärer, formgivare, artister mm för försäljning av sina verk i gåvobutiken.

"Hjältarna på Besök"

en kreativ, interaktiv, konstnärlig och folklig träff med våra Corona Hjältar.

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept