Hjältar Utan Gränser
Donationer

HUG står inte enbart för symbolhandlingar. Att kunna göra skillnad på ett mätbart eller kännbart sätt skulle få oss att känna oss ytterst användbar, nyttig och uppfylld.  Att stödja fristående och oberoende organisationer som stannar för att hjälpa till, istället för att blunda, passera eller fly i kriser eller nödsituationer är vårt sätt att agera i linje med vårt ändamål. Vi tror att vårt ekonomiska stöd av organisationer som tacklar hälso- eller socio-ekonomiska utmaningar i Sverige eller någon annanstans ute i världen på ett heroiskt, effektivt och meningfullt sätt, ska kunna vara ett förnuftigt steg för HUG att göra skillnad. 

Just därför har HUG ambitionen att på ett konkret och kontinuerligt sätt donera en ansenlig andel av sina intäkter (genererade av sina varierande aktiviteter) till relevanta och seriösa välgörande organisationer vilka med sina mänskliga och heroiska gärningar ställer upp för människor (särskild de mindre privilegierade) i nöd eller utsatta situationer runt omkring oss eller lång borta någonstans i världen.

Pågående insamling

Läkare Utan Gränser är ett tydligt och värdigt exempel på en kollektiv och kontinuerlig insats från människors med genuina och villkorslösa viljor för att hjälpa andra människor i nöd i hela världen. Läkare Utan Gränsers hedervärda och oavbrutna arbeten gör denna organisation till en samling av hjältar, hjältinnor och kämpar som står fast för sina beundransvärda mänskliga värdegrunder. De rycker in och agerar när många andra blundar eller går förbi när utsatta människor behöver mest hjälp. För HUG är Läkare Utan Gränsers personal levande och konkreta exempel på hjältar, hjältinnor och kämpar.  Att kunna stödja på olika sätt organisationer som Läkare Utan Gränser betraktas som ett självklart ändamål för HUG för att främja heroiska insatser och vardagligt civilkurage i samhället och världen.


Under perioden Oktober 2020- Januari 2021 kommer 10 % av samtliga intäkter i anslutning till HUGs aktiviteter att öronmärkas som pågående insamling

till förmån för Läkare Utan Gränser.


Insamling till förmån för Läkare Utan Gränser är ett gripbart sätt för HUG att uppfylla sitt syfte för att kunna hjälpa flera människor i hälso- eller socioekonomisk nöd i världen.

FOTO: TADEU ANDRE, Läkare Utan Gränser hemsida

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept