Hjältar Utan Gränser
Frivilliga krafter& Volontärer

HUG behöver frivilliga krafter och volontärer för att bli ännu en mer samhällsnyttig och växande organisation

HUG ska vara ett inspirerande och inkluderande forum för all som helhjärtat önskar sig att göra goda gärningar för ett bättre och sundare samhälle.

För att sprida sitt budskap och genomföra planerade och spontana aktiviteter är HUG i största grad beroende av frivilliga krafter som gillar HUGs grundidé, ändamål och arbetssätt. Här kan finnas alla sorters behov från administrativa och praktiska sysslor ända till idékläckning och framtagande av kreativa och innovativa förslag.

Låter det intressant?

Du kommer att vara så värdefulla för oss oavsett antal timmar som du kan hjälpa HUG (vare sig 1 timme eller 1000 timmar), ditt kunnande (nybörjare som erfaren) eller dina idéer (traditionella eller djärva).

Vi välkomnar dig så varmt som en ny betydande resurs till vår gemenskap inom HUG.


Fyll gärna blanketten nedan som enbart betraktas som en intresseanmälan utan några andra förpliktelser eller förbindningar.


Alla inkomna anmälningar kommer att studeras varsamt av oss och besvaras med ett besked och eventuella instruktioner rörande olika arbetsuppgifter samt kommande steg.

Samtliga uppgifter som anges i anmälan hanteras ytterst med omsorg samt hänsynstagande till

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätt till skydd av personuppgifter.

OBS! att fylla och sända blanketten nedan är inte på något sätt bindande och medför inga förpliktelser vare sig för HUG eller anmälaren.

Intressantanmälan

 
 
 
 
 
 
Jag har ett heltidsjobb
Jag har ett deltidsjobb
Jag söker efter jobb
Jag söker efter jobb
Jag jobbar friviligt och ideellt
Jag studerar deltid
Jag studerar heltid
Jag gör något annat
 
Ja
Nej
Både Ja och Nej
 
Ja
Nej
På gång
 
Ja
Nej
Både Ja och Nej
 
ca ett par timmar per månad
ca ett par timmar per vecka
ca ett par timmar per dag
Det kan varierar sigperiodvis
 
Social Media som Instagram, Twitter, Facebook mm
Marknadsföring eller försäljning HUGs gåvor
Jobba med sponsorer
Jobba med bokskrivning eller publicering
Jobba med filmproduktion
Jobba som "utställningsvärd"
Jobba med grafisk design
Hjälpa med administration
Jobba som projekledare
Coacha och stödja andra medarbetare
Något annat (vänligen specificera i kommentar fältet)
 
 
 

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept