Hjältar Utan Gränser
Hälsning&Berättelse

Hälsning & berättelse

En hälsning kan betyda väldigt mycket för den/de som har vissa hjältemod eller civilkurage för Dig, för någon Du känner eller i allmänhetens tjänst. 


Många gånger kan en berättelse om en heroisk insats utgöra ett "indirekt" eloge till den/de som har gjort insatsen.


Din hälsning eller berättelse här kan inspirera många andra att hitta sin inre "Hjälte" för att ställa upp för andra, samhället och naturen när det behövs mest.


Här har Du möjligheten att anonymt eller offentligt skriva Dina hälsningar, tankar, kommentarer, uppskattningar, inspirerande meningar eller berättelser till eller om den/de som ha varit Din, Er eller allmänhetens kämpar, hjältar och hjältinnor i samband med Corona pandemin. Du kan även rikta Din hälsning till “den okände kämpen”.

Din hälsning eller berättelse kan (med ditt godkännande) publiceras inom kort här på HUGs hemsida och även på HUGs andra sociala medier, i ett syfte att hylla våra vardagshjältar. Dessutom kan Din hälsning eller berättelse utgöra ett bidrag till den bok som HUG har planer att publiceras med hjälp av ungdomar i en snar framtid. Boken kommer att skildra och berätta (inte minst för de kommande generationerna) svenska folkets minnen eller berättelser om sina Corona hjältar och deras insatser och betydelse för oss alla samtidigt som den ska kunna främja utvidgning av en "hjälte/civil kurage" kultur i samhällets tjänst.

Din hälsning/berättelse kommer att betyda väldigt mycket för att främja civilkuraget i samhället

Skriva gärna Din hälsning eller berättelse här nedan

Ett stort tack på förhand för det Du gör här!

Samtliga uppgifter som Du anger i här nedan hanteras ytterst med omsorg samt hänsynstagande till

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) för att skydda Dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt Din rätt till skydd av personuppgifter.

OBS! Rörande hälsningar eller berättelser, i vilka andra individer eller organisationer är namngivna, kommer HUG att söka deras medgivande inför en eventuell offentlig publicering. I annat fall kommer HUG att använda sig av ett fiktivt namn istället.

 
 
 
får användas som en anonym sändare av HUG enbart på den här hemsidan
får användas som en anonym sändare av HUG för publicering i sina diverse paper eller digitala publikationer
användas som en namngiven sändare av HUG för publicering i sina diverse paper eller digitala publikationer
 
 
 

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept