Hjältar Utan Gränser
Hjältarna på Besök

“Hjältarna på besök” 

en kreativ, interaktiv, konstnärlig och folklig träff med våra Corona Hjältar.

Hjältarna på BESÖK!

Inom rammen av HUGs engagemang rörande Corona hjältinnor, hjältar och kämpar kommer HUG att anordna interaktiva utställningar på en del platser i Sverige med start under hösten 2020 i Stockholm. 

Huvudkomponenter på utställningar är några unika, specialdesignade och handgjorda konstverk (läs mer om konstnären)  av paper-mache skulpturer som i sin tur illustrerar i miniatyrformat en del yrkeskategorier inom vård och äldreomsorg samt frivilliga krafter som med sina hjältemod ställt upp för Sverige (i likhet med resten av världen) under Corona Pandemin.

I anslutning till utställningen, kommer att finnas möjligheten för allmänheten och besökarna att spontant sätta upp sina korta meddelande, hälsningar, berättelser eller andra relevanta budskap till sina hjältar med post-it lappar, på special arrangerade anslagsytor på plats. För de som vill, kan det finnas dessutom möjligheten att skicka sina hälsningar digitalt genom här eller genom HUGs sociala medier.

Alla inkomna meddelanden mottagas varmt och en del av dem kan utgöra källan till boken som kommer att ges ut av HUG (mål 1) för att hedra hjältarna. Händelserna runt omkring utställningarna kommer också att användas som underlag för HUGs mål 2; nämligen skapande av en dokumentär film. Det skall betonas att framtagande av boken och filmen görs i största grad med engagemang, delaktighet och insatser från ungdomar mellan 19-23 år gamla anmälda hos HUGs ungdomspool.

En utställning kan på ett eller annat sätt bestå av följande delar;

Visa att Ert företag är med "tåget"

Utställningarna "Hjältarna på Besök" kommer att vara ett passande tillfälle för stödjande företag för att synliggöra sina samhällsengagemang och support av våra hjältinnor, hjältar och kämpar med sin logo eller korta budskap. 

Utställningsplatser

Utställningarna kommer att anordnas på diverse lämpliga platser i Sverige med avstamp från Stor Stockholm. Utställningarna kommer förstås att följa allmänna råd och restriktioner från folkhälsomyndigheten. Samtal med olika berörda personer eller organisationer pågår för fastställande av platser för utställningarna och kommer inom kort att offentliggöras på denna hemsida eller på HUGs sociala mediekanaler.


Utöver de tilltänkta eller planerade platser, välkomnar vi alla tips och förslag på platser (inom Sverige) som anses att vara lämpliga för utställningarna. Vi tackar i förhand för alla värdefulla tips och förslag.

Ditt förslag kan betyda mycket för HUG

Kom gärna med Ditt förslag på en lämplig utställningsplats och delta i utlottning av ett set av tre kostnadsfria HUG muggar bland alla inkomna förslag

Samtliga uppgifter som anges i anmälan hanteras ytterst med omsorg samt hänsynstagande till

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätt till skydd av personuppgifter.

OBS! att fylla och sända blanketten nedan är inte på något sätt bindande och medför inga förpliktelser vare sig för HUG eller anmälaren.

 
 
 
 
 
 
 

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept