Hjältar Utan Gränser
Mer om HUG

Mer om HUG

Tänk om vi skulle kunna uppmärksamma, hedra och hylla folk med heroiska insatser för samhället eller naturen, alltså våra vardagshjältar, oftare och mer kontinuerligt, kreativt, meningsfullt och inspirerande............

........och i så fall, Tänk att våra hedrande handlingar, skulle dessutom kunna leda till aktiviteter och processer som även skapar mening, engagemang och sysselsättning i samhället för andra, och inte minst för ungdomar och de mindre privilegierade..........

.......... Det är precis vad det filantropiska initiativet

“Hjältar Utan Gränser, HUG”

vill åstadkomma i form av ett socialt entreprenörskap.

Hjältar Utan Gränser

" Inuti katastrofer

Som plåster på såren

En grupp full av hjältar omkring och på båren

Människor som visar sin sanna essens

Vi fortsätter kämpa trots de broar som bränts

Ibland känns det som att det inte spelar nån roll

Att dumhet regerar och genererar floder av sorg

Mina systrar och bröder

Jag vet att ni hör mig

Snälla glöm aldrig bort varför vi gör det

När vi sluter händer

När vi stannar och känner

Pulserande hjärtan i de mest utsatta länder

Jag tror på en framtid där vi inte behövs

En värld där vi inte längre släcker bränder

En värld full av vänner där godhet bestämmer

Det är upp till oss alla, vad var och en väljer

För om vi väljer varandra finns snart en värld utan gränser"

Karl Green

De rycker in när andra går  förbi eller bara tittar på ........


Kort om

HUG är ett nyetablerat och oberoende privat initiativ i form av ett socialt entreprenörskap för att affärsmässigt och systematiskt dock helhjärtad och samhällsorienterade hedra och uppmärksamma vardagshjältar och folk med civilkurage i dagens Sverige. Här siktar vi inte enbart till symbolhandlingar, snarare strävar HUG efter att skapa hälso- och socioekonomiska effekter för ett sunt samhälle och en välmående natur.


För att leva upp till sitt huvudändamål kommer HUG i sin tur att sätta upp kännbara eller mätbara mål. För att uppnå uppsatta mål kommer att generas aktiviteter eller processer i vilka individer, organisationer samt frivilliga krafter med ett "varmt hjärta" för medmänskligheten, får tillfälle att engagera sig i meningsfulla och samhällsnyttiga projekt. Mindre privilegierade individer (särskild arbetslösa ungdomar) är den grupp som HUG särskild välkomnar till delaktighet i det som HUG gör. Ungdomarnas insatser skall kunna troligtvis leda till starkare självkänsla, självförtroende, personlig utveckling, ansvarstagande, anskaffning av nya färdigheter samt någon form av inkomst för dem.


Konst, Idrott och kultur (KIK) kommer att vara viktiga element för HUG. KIK kommer att användas som verktyg, kommunikationskanaler och inspirationskällor för att föra fram HUGs budskap i ett bredare och djupare perspektiv i smället.


Huvudman till HUG är organisationen HUG Hjältar Utan Gränser med org.nr 6404293273 Ansvarig utgivare till HUGs samtliga kommunikations- och marknadsförings- material är Mosaicus AB med org.nr. 559065-2920.

HUGs kortsiktiga mål

Hedrande av hjältarna i samband med bekämpning av de hälso- och socioekonomiska konsekvenserna av Corona pandemin är HUGs allra första fokusområden. HUGs hedrande ska inte betraktas enbart som en "symbolhandling" snarare  det ska på ett mätbart eller kännbart sätt leda till ett sundare samhälle. 

I detta sammanhang har man bestämt att senast juli 2022 uppnå 4 mätbara mål. Dessa mål kommer att betecknas med förkortningen FyrM och kan i grova drag definieras enligt följande;

Mål 1, Att ge ut en bok som på ett eller annat sätt skildrar svenska folkets berättelser och minnen om sina personliga “hjältar” under pandemin.

Mål 3, Att arrangera ett antal inspirerande, kultur- och konstinriktad samt underhållande event för att uppmärksamma, hedra, hylla och prisa Corona Hjältar.

Mål 2, Att producera en dokumentär film med samma innehåll och budskap som mål 1 samt fångar händelseförloppet för att skapa boken.

Mål 4, Att engagera och sysselsätta minst 1160 ungdomar (särskild arbetslösa mellan 19-23 år gamla) i anslutning till de aktiviteter som behövs för att uppnå de 3 första målen

HUGs långsiktiga mål

Att bli en inspirationskälla för en breddare socialt entreprenörskap i samhället

Att tro Covid-19 är den sista storskaliga krisen som vi har upplevt i vårt liv, skulle kunna vara aningen optimistisk och förmodligen ett önsketänkande. Vi kommer säkert att brottas med diverse kriser av olika format i vårt samhälle och inte minst av socio-ekonomiskt karaktär. Dessa utmaningar kan inte enbart lösas av staten, kommunerna, myndigheterna eller fristående organisationer (NGO), anser HUG. Här kräves nya arbetssätt, tankesätt och ansvarstaganden och ett stort mått av heroiska insatser.Näringslivets engagemang och insatser skall vara en betydande och djärv del av problemlösningen inte minst av den enkla anledningen att ett samhälle i kris kan sällan innebära en stabil, blomstrande och sund marknad för näringslivet i sin helhet. Värdegrunder som får ett samhälle att fungera och utvecklas skall bli en naturlig och självmant del av näringslivets värdegrunder, tror vi. Socialt entreprenörskap för ett företag handlar mycket om att identifiera betydande utmaningar i samhället, betrakta de som en del av sina bekymmer, forma sina värdegrunder och handlingsplaner på ett sådant sätt som kan bidraga till avhjälpning av utmaningarna samtidigt som företagets agerande resulterar i affärsutveckling och mer lönsamhet för företaget samt skapande av meningsfulla och förnuftiga sysselsättningar för individer eller grupper (inte minst för mindre priviligierade) i samhället.

 

 

HUGs ambition är att kunna på sikt verka som ett inspirerande och engagerande forum för att inspirera, assistera eller vägleda näringslivet för att verka som sociala entreprenörer i samklang med sina kärnverksamheter. HUG strävar efter att flera företag sätter igång och slutför meningsfulla och fortlöpande sociala insatser med affärsmässighet, samhällsnytta, hållbarhet, innovation och kreativitet som huvudpelare.    

HUG donerar en ansenlig del av sina intäkter till välgörenhet

Hjältarna på BESÖK

En mångsidig och folklig tillställning for hyllning av Covid-19 kämpar på ett annorlunda sätt

HUG kommer att uppmärksamma, hedra och hylla Corona Hjältar genom att gestalta och levandegöra dem på ett speciellt och unikt sätt med inslag av konst och hantverk. Här skapas en symbolisk och figurativ träff mellan allmänheten och Corona hjältar genom att anordna interaktiva utställningar på en del platser i Sverige med start under hösten 2020 i Stockholm. Huvudkomponenter på utställningar är unika, special designade och handgjorda konstverk av paper-mache i form av skulpturer vilka illustrerar våra hjältar under Corona Pandemin i miniatyr format. Här får allmänheten möjligheten att möta sina hjältar på ett fiktivt sätt och dessutom kan lämna sina hälsningar och eloge på en liten lapp till sina kända och okända hjältar….

Gåvobutik

Ett inköp här, kan göra stor skillnad för många andra

I vår gåvobutik kan man både som privat person eller organisation göra ett aktivt och medvetet val för att stötta HUG och dess stora eller små projekt. I vår gåvobutik har vi ambitionen att presentera och erbjuda hantverk eller konstgjorda av människor som med sina verk och gärningar stöttar HUG.

En hel del konstnärer och artister har drabbats hård av diverse socio-ekonomiska kriser pga Corona pandemin. Här skapar HUG en meningsfull och samhälls-inriktad sysselsättning samt inkomstkälla för konstnärer, formgivare, artister mm för försäljning av sina verk i gåvobutiken.

HUGs grundare

Mitt namn är Soheil Zeinali och är HUGs grundare. Jag och min familj blev sjuka av Coronaviruset under en längre period i mars-april 2020, samtidigt som pandemin drabbade hårt mina affärsverksamheter. Inte nog med det har jag förlorat dessvärre en del nära och kära pga. Coronaviruset.


Att se från "sjuksängen" alla heroiska insatser i samhället rörande Corona pandemin, var det viktigaste mentala botemedlet för mitt tillfrisknande, kanske effektivare av alla mediciner som jag använde under Corona sjukdomen. Att enbart beundra hjältarna i mina tankar skulle inte räcka för att visa min "tacksamhet".  Jag var helt övertygade om att det alltid kommer att finnas hjältar, hjältinnor och kämpar i vårt liv i diverse sammanhang och inte minst i alla andra samhällsproblem som vi brottas med. Ett löfte föddes i min hjärna och mitt hjärta; jag måste (både som person och företagare) gottgöra på något sätt våra Corona Hjältar så fort jag skulle blir frisk, men hur?! 


Efter en tid av funderingar och övervägningar bestämde jag mig att på ett konkret, hållbart, meningsfullt och samhällsnyttigt sätt uppfylla mitt löfte, HUG blev resultatet.


Nu (september 2020) efter flera månaders planeringar och förberedelser är jag så glad och lycklig för att kunna på riktigt sätta igång HUG, som ett socialt entreprenörskap för vilket hyllningar av samhällshjältar skall inte bara vara en " symbolhandling", snarare en anledning och ett tillfälle för att inspirera (inte minst företagare och näringslivet) samt engagera och sysselsätta folk, inte minst ungdomar. Här ska vi ta itu med några av samhällets utmaningar för att skapa ett sundare och trivsammare Sverige, tillsammans.


Jag hoppas verkligen att HUG ska bli med tiden tillräckligt tidsenlig, nyttig, värdefull och uppmuntrande för att få Dig/Er att stödja det och helst engagera Dig/Er i det fortsatta arbetet.

Kort om mig

Namn: Soheil E. Zeinali

Gör: Driver diverse nationella och internationella affärsverksamheter samt sysslar med entreprenörskap, management konsulting, coaching och mentorskap.

Backgrund: Filantrop, Civil Ingenjör från KTH, verksam under ca 25 som företagsledare i diverse branscher såsom fastighet, internationell handel, affärsutveckling, äldreomsorg, välgörenhet, ideella organisationer samt engagerade i sociala och integrationsfrågor.

Personlig slogan; Utan ORSAK, lätt att gå vilse

Aktuell: Initiativtagare och grundare av HUG

Bor: Stockholm, Kungsängen

Familj; Fru, två vuxna barn och två fadderbarn i Afrika

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept