Hjältar Utan Gränser
HUG Ungdomspool

HUG Ungdomspool

Är Du mellan 19-23 år gammal och letar efter en spännande, meningsfull och flexible sysselsättning som dessutom kan leda till nya livserfarenheter, kamratskap, yrkeskunskaper och inkomster?

Då kanske vår inbjudan på den här sidan är

något för Dig!

För att uppnå sina huvudmål önskar  HUG att ha  hjälp och delaktighet från ungdomar mellan 19-23 år. Man vill så gärna att engagera och involvera ungdomar för att ta del av deras kunnande, kreativitet, idérikedom och påhittighet.


För närvarande behöver vi Dig som kan hjälpa oss inom följande områden;

  • Användning av social media för utspridning av HUGs budskap och aktiviteter
  • Marknadsföring och försäljning av HUGs gåvor
  • Engagera sponsorer
  • Bokskrivning och  publicering
  • Film produktion
  • Att verka som utställningsvärd i samband med utställningar “Hjältarna på Besök”
  • Grafisk design
  • Administrativt stöd
  • Projektledning och coachning


Intresseanmälan längre ner

Anslut Dig till HUG Ungdomspool, Nu!

Kostnadsfritt och ej bindande

Varför?

HUG har skapats för att hedra och hylla Corona hjältar. Det gör man initialt genom att tills juli 2022 ge ut en bok, göra en dokumentär film samt arrangera ett antal konstnärliga och underhållande events med fokus på Corona hjältarna.

Vad?

Utställningarna “Våra hjältar på Besök” kommer i princip att bli källan till all material som kommer att användas i skapande av den nämna boken, filmen och eventet.

Arbetsätt?

Här pratar vi om flexibilitet och tidseffektivitet. Oavsett var Du bor, är tanken att en större del av arbeten ska skötas från distans där det passar Dig och när det passar Dig. Digitala kanaler kommer att användas maximalt för interna och externa kommunikationer.

Hur?

Man uppmärksammar Corona hjältarna på ett unikt och speciellt sätt genom att anordna ett antal utställningar på olika platser i Sverige med Namn “Hjältarna på Besök”.

Ersättning?

För närvarande bearbetar HUG en sund finansiering och en schyst ersättningsmodell för att kunna involverade flera ungdomar inom sina aktiviteter.

FAQ?

HUG har hunnit att tänka på några viktiga stödpelare i sina verksamheter dock alla detaljer är inte klara. Här skall alla involverade vara delaktiga för att forma verksamheterna. Inom kort ska finnas en FAQ som berör detaljerna.

Låter det intressant?

Du kommer att vara så värdefulla för oss oavsett antal timmar som du kan hjälpa HUG (vare sig 1 timme eller 1000 timmar), ditt kunnande (nybörjare eller erfaren) eller dina idéer(traditionella eller djärva) .

Vi välkomnar dig så varmt som en ny betydande resurs till vårt gemenskap inom HUG.


Fyll gärna blanketten nedan som enbart betraktas som en intresseanmälan utan några andra förpliktelser eller förbindningar vare sig för Dig eller HUG.


Samtliga uppgifter som Du anger i Din anmälan hanteras ytterst med omsorg samt hänsynstagande till

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) för att skydda Dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt Din rätt till skydd av personuppgifter.

Alla inkomna anmälningar kommer att studeras varsamt av oss och besvaras med ett besked till Din anmälan samt instruktioner rörande olika arbetsuppgifter samt kommande steg.

OBS! att fylla i och sända blanketten nedan är inte på något sätt bindande och medför inga förpliktelser vare sig för HUG eller anmälaren.

Intresseanmälan till HUG Ungdomspool

 
 
 
 
 
 
Jag har ett heltidsjobb
Jag har ett deltidsjobb
Jag söker efter jobb
Jag söker efter jobb
Jag jobbar friviligt och ideellt
Jag studerar deltid
Jag studerar heltid
Jag gör något annat
 
Ja
Nej
Både Ja och Nej
 
Ja, absolut
Nej, inte alls
Vet inte
 
Ja
Nej
På gång
 
Ja
Nej
Både Ja och Nej
 
ca ett par timmar per månad
ca ett par timmar per vecka
ca ett par timmar per dag
Det kan varierar sigperiodvis
 
Social Media som Instagram, Twitter, Facebook mm
Marknadsföring eller försäljning HUGs gåvor
Jobba med sponsorer
Jobba med bokskrivning eller publicering
Jobba med filmproduktion
Jobba som "utställningsvärd"
Jobba med grafisk design
Hjälpa med administration
Jobba som projekledare
Coacha och stödja andra medarbetare
Något annat (vänligen specificera i kommentar fältet)
 
 
 

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept