Hjältar Utan Gränser
Konst, Idrott & Kultur

Konst, idrott och kultur (KIK) kan verka som ett gemensamt språk mellan människor (oavsett personliga olikheter och särdrag). Just därför kommer HUG att använda sig av dem som medel-verktyg för att föra fram sitt huvudbudskap. Utställningen “Hjältarna på Besök” är ett tydligt exempel på HUGs arbetsmodell som en symbolisk dock interaktiv, lekfull och dynamisk kommunikation mellan allmänheten och vardagshjältar i miniatyr.

 

Här kommer konst, hantverk, konstnärens skicklighet och alster ihop med en del andra kreativa idéer att leda till ett utryck som förhoppningsvis skapar uppmärksamhet, genererar attraktionskraft samt väcker känslor för kärnbudskapet, nämligen hyllning av våra vardags hjältar.

 

Papier mache skulpturerna som föreställer varierande karaktärer i miniatyr har varit en kreativ början för att konkretisera HUGs arbetsmodell rörande “Covid19 Hjältar”. Förhoppningsvis dessa konstnärliga paper-mache karaktärer inspirerar andra konstnärer, formgivare, artister och idrottare att använda sig av sina idéer och tankar för att utrycka sig på sitt eget sätt i sammanhanget.

Är Du en konstnär-artist-kulturarbetare eller idrottare?

Du är välkommen till HUGs planerade aktiviteter

HUG festival

HUG har i avsikt att under hösten 2021 arrangera en festival (virtuell, verklig eller bägge två) i vilken konstnärer, formgivare, artister och idrottare mm får tillfälle att med sina verk hylla hjältarna. Med anledning av detta välkomnar HUG Dig/Er som kan bidra till festivalen. Ditt/Ert bidrag kan vara målningar, teckningar, dikter, texter, graffiti, andra grafiska alster, dansnummer, teaterpjäser, monolog, musik, skulpturer, hantverk av andra slag, idrottsaktiviteter, mm. Huvudkriterier för att vara med festivalen är att Ditt/Ert bidrag kan relateras till Corona pandemin och särskild Hjältarnas roll och betydelse under denna kritiska period av vårt liv.


Kan festivalen vara intressant för Dig/Er? I så fall, välkomnar vi Dig/Er att anmäla Ditt/Ert intresse genom att fylla i blanketten nedan.


Auktion

Ett urval av de anmälda verk till festivalen kommer på ett lämpligt sätt att auktioneras till förmån till den välgörande organisation som mottager HUGs donationer.

Kan en sådan auktion vara intressant för Dig/Er? I så fall, välkomnar vi Dig/Er att anmäla Ditt/Ert intresse genom att fylla i blanketten nedan.


Försäljning i Gåvobutik

Passar Ditt/Ert verk (när det gäller formspråk och budskap) för försäljning på HUGs gåvobutik? I så fall, välkomnar vi Dig/Er att anmäla Ditt/Ert intresse genom att fylla i blanketten nedan.


Kompensationsmodell

En sund och hållbar kompensationsmodell rörande Ditt/Ert engagemang i de ovanstående aktiviteterna är under bearbetning för närvarande och kommuniceras med Dig/Er så fort vi tar emot Din/Er intresseanmälan.

Samtliga uppgifter som Du anger i Din anmälan hanteras ytterst med omsorg samt hänsynstagande till

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) för att skydda Dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt Din rätt till skydd av personuppgifter.

OBS! att fylla och sända blanketten nedan är inte på något sätt bindande och medför inga förpliktelser vare sig för HUG eller anmälaren.

Intressantanmälan

 
 
 
 
 
HUG Festival
HUG Auktion
Försjäljning via HUG gåvobutik
Något annat (vänligen specificera nedan)
 
 
 

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept