Hjältar Utan Gränser
Om grundaren

Att ligga i sjuksängen pga. Corona under en längre period har fått mig att tänka mycket på frågor som ovan samt på ett och annat i livet; om och om igen. Nyhetsflödena var för det mesta oroväckande i början av pandemin. Ovissheten var det värsta av effekten av nyheterna. Corona sjukdomen var besvärlig dock ej livshotande för mig och min familj. Mitt i allt, fanns det hopp. Vetskap om folk som i all större grad trädde fram som hjältar och änglar runt omkring mig samt i samhället, hade en trygghetsgivande och lugnande effekt på mig. Det fanns alltid en känsla inom mig att jag och min sjuke familj hade ändå tillgång till hjälp och vård där ute i samhället av människor som skulle med sina heroiska insatser “rycka in”, vilka jag kallade redan då som “Hjältar utan Gränser”, mycket inspirerad av den underbara organisationen “Läkare utan Gränser”.

Inte nog med en lång sjukperiod samt förlust av några nära och kära, påverkade Corona krisen mig radikalt även affärsmässigt. Resultatet av flera årsarbeten, slit och investeringar omvandlades plötsligt till ett mycket stort och suddigt frågetecken och en lång rad andra bekymmer. Nästan alla mina resurser försvann, många gånger, av förklarliga och förväntade skäll. Mina affärsverksamheter kunde liknas som ett träd med avkapade grenar med stommen kvar, och stommen var JAG och bara Jag. Men jag kände mig ändå lyckligt lottade i jämförelse med de som förlorade allt och viktigast av allt hoppet för en framtid. Att sucka åt “allt besvär” var inte lösningen och inte min still heller, för den delen. Men vad skulle göras och Hur?

I mitt liv har jag fått hjälp av underbara människor som utan några förväntningar hjälpt till i mina nedgångar samtidigt som jag själv upplevt den inre uppfyllelse, värme, glädje och stolthet när jag sträckte ut en hjälpande hand till andra människor.  Att utvecklas och att hjälpa till andras utveckling har blivit definitionen av “lyckan” för mig under de senaste 10-15 åren. Corona pandemin och dess konsekvenser blev uppenbarligen den tidpunkt som fick mig att bestämma för att kliva alltmer in i min filantropiska idealler. Dessutom insåg jag tydligt och klart hur mycket mitt företag (i likhet med många andra) och mina affärsverksamheter hade varit sårbara i kriser. Ett annat faktum var mer slående för mig som företagare nämligen vårt beroende av människor som jobbar i mindre privilegierade yrken med sämre arbetsvillkor. Begrepp som “frivillighet” och “civilkurage” har också fått nya betydelser, böjelser och dimensioner.  Men vad skulle allt detta betyda för mig och vad skulle komma ut ur av alla dessa funderingar och svår-beskrivliga känslor?

Under maj 2020, har jag försökt att sammanställa och komprimera mina “100 tankar och idéer” kring pandemin, hjältarna, de socio-ekonomiska utmaningar, arbetslösa ungdomar, kulturlivet som har lidit so mycket av restriktioner samt min inre kraft för att ställa upp för samhället, mitt intresse för konst, kultur och idrott, min långa erfarenhet från affärsverksamheter, ledarskap, entreprenörskap, driva projekt, mina tidigare sociala engagemang* mm. Resultatet blev HUG som är på olika sätt beskrivet på den här hemsidan.

* delar av mina tidigare sociala engagemang

  • Att driva flera aktiviteter för att bryta segregation och otryggheten i Husby och Järva område, under 1995-2004 genom mina befattningar hos diverse fastighetsbolag,
  • Att ta itu med en rad psykosomatiska, hälsorelaterade och komplexa social problem i samhället i egenskap av medlem i ledningsgruppen hos den välgörenhet organisationen Ersta Diakoni i Stockholm, under 2006-2009

  • Initiativtagare, 2014-2016 till idéen Rinkeby Tower som en socio-ekonomisk modell i Sverige för att bryta den förortsproblematiken.
  • Att starta ett etnisk-orienterad äldreomsorg som en modell med fokus på de äldres sociala välmående i London/UK under 2011-tills nu.
  • Att stödja en ideell privat organisation i Iran sedan 2012, som tar hand om, utbildar och vägleder föräldralösa pojkar mellan 6-20 för att bli en samhällsnyttig medborgare.
  • Att stödja individer i utsatta situationer runt omkring mig sedan länge tillbaka.

Att tro Covid-19 var den sista storskaliga krisen som vi har upplevt i vårt liv, skulle kunna vara aningen optimistisk och kanske ett önsketänkande. Men naivt skulle vara att inte tro på existens av kriser i mindre format i samhället och naturen runt omkring oss JUST NU, i Sverige eller i världen. Kriserna har funnits före och under Corona pandemin och kommer finnas i framtiden också. Om man tro på det, då ska man även tro på förekomst av människor som uppenbarar sig heroiskt och av egen vilja och med ett enastående hjältemod i dessa kriser. Våra hjältar, hjältinnor och kämpar kommer att finnas både inom de etablerade strukturen i samhället men även i vardagen, här och var, spontant och oförväntade. De stannar för att hjälpa, medans andra blundar, går förbi eller flyr. Det är min och din moraliska plikt som föratagare, investerare och kapitalist att se till att De inte underskattas eller med tiden lämnas till glömskan.

Kan "hjältarnas gärningar" inspirerar oss företagare på ett eller annat sätt?!!!!!!!!!

Att sälja våra produkter, tjänster eller utveckla nya affärer kan inte våra det enda målet för "affärsfolket", anser jag. Som företagare kan-bör vi även på ett eller annat sätt ställa upp, som hjältar, för att lösa våra samhällsproblem. Att nöja sig med ett CSR dokument och en symbolisk donation för ett godtyckligt ändamål är säkert beundransvärd men inte tillräckligt länge. I dagens Sverige finns en hel del utmaningar som inte kan lösas av staten och myndigheterna, Våra insatser som företagare kan betyda mycket som en del av hantering och lösning av samhällsproblem. Gängkriminalitet, otrygghet, ungdom arbetslöshet, utanförskap, segregation, missbruk, hemlöshet mm är inte enbart en fråga för myndigheter eller ideella organisationer att brottas med. Här kan vi företagare, investerare och kapitalister spela en betydande roll. Det handlar inte om “Mission Impossible”, vill vi då kan vi dock med en viss kreativitet, påhittighet och djärvhet. Här pratar jag inte om symbolhandlingar för att rensa "vårt samvete", snarare värnar jag mer om ett socialt entreprenörskap, genom vilket företag eller affärsverksamheter kan växa kvalitativt eller kvantitativt i takt med sina engagemang eller initiativ för att ta itu med samhällsproblem. HUG är mitt sätt att "rycka in" och hjälpa till.

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept