Hjältar Utan Gränser
Sponsring och Stöd

Ditt stöd verkligen behövs NU!

Corona pandemin och de ödesdigra socioekonomiska följderna av den, har bevisat hur mycket vi, företagare i allmänhet, är sårbara och beroende av infrastrukturen i samhället. Inte minst heroiska insatser från yrkesfolk samt vanliga människor med ett påtagligt civilkurage har varit avgörande faktor som bromsade en total kollaps i vårt land.

Översyn av våra rutiner, målsättningar och handlingsplaner är säkert områden som vi kommer att förbättra oss som företagare inför kommande kriser. Men kanske är det dags för många av oss att hedra vardagshjältar meningsfullt, hållbart och kontinuerligt på ett sådant sätt att vårt hedrande ska kunna dessutom bidraga till tackling av några andra socio-ekonomiska utmaningar i vårt samhälle. Detta är HUGs ambition och arbetsfilosofi.

Stödja HUG och häng med för att göra skillnad för en tryggare, trivsammare och sundare Sverige med mer inslag av hjältemod och civilkurage.

Framtagande av en bok, en dokumentär film och genomförande av ett antal evenemang med tema “Corona hjältar” skall bli HUGs sätt att hedra och hylla Corona kämparna. I samband med dessa aktiviteter skall ungdomar, konstnärer, artister och idrottare sysselsättas och engageras. 

Intäkterna från dessa aktiviteter skall dessutom lägga en grund för HUGs donationer till några relevanta välgörande organisationer.

Etablering av HUG har hitintills varit resurskrävande och kostsam, finansierad av eget kapital.

Som grundare till HUG sträcker jag ut här och nu en hand för att få sympati, support och stöd från andra företag, entreprenören, organisationer eller individer som gillar HUGs syfte, ändamål och arbetsmodell.

Inom kort kommer vi att ta fram och presentera några “Stöd och Sponsor Paket” som vänder sig till företag och donatorer som kan som stödja ekonomiskt HUG. Men, att stödja HUG innebär inte enbart en ekonomisk sponsring.


Ert stöd kan formas på andra sätt också; Ert nätverk, Er kompetens, Era produkter eller tjänster, lokaler, utrymmen mm kan vara som pusselbitar och betydande hjälp för HUG. Inte minst ett inköp från HUGs gåvobutik kan uppskattas innerligt från oss.

Lyckligtvis har vi kartlagt en lång lista av lämpliga företag eller organisationer som kan vara tänkbara stödjare av HUG och de planerade aktiviteterna. Men kanske just Du/Ni är det stöd som vi letar efter. I annat fall, må det hända att Du/Ni har tips eller förslag på individer eller organisationer som troligtvis kan stödja HUG. I så fall ber vi Dig/Er att fylla i blanketten nedan och hjälp oss att övervinna utmaningar som vi har framför oss.


Alla inkomna svar kommer att studeras varsamt av oss och återkopplas till sändare med kompletteringar samt instruktioner rörande kommande steg.

Samtliga uppgifter som anges i anmälan hanteras ytterst med omsorg samt hänsynstagande till

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätt till skydd av personuppgifter.

Tips och Förslag

OBS! att fylla och sända blanketten nedan är inte på något sätt bindande och medför inga förpliktelser vare sig för HUG eller anmälaren.

 
 
 
Sponsra med ekonomiska medel
Introdcerar HUG för lämplga aktörer inom våra nätverk
Erbjuda våra lämpliga och relevanta proukter/tjänster till HUG på ett förmånligt sätt
Bidraga med våra lämpliga och relevanta lokaler/utrymmen för HUGs evenemang på ett förmånligt sätt
Köpa varor från HUGs gåvobutik
Hjälpa på något annat sätt (vänligen specificera i meddelandefältet)
 
 
 
 

Hältar Utan Gränser

Vi använder oss av cookies på den här websidan. Genom att clika på "Jag godkänner" knappen, har Du godkänt användning av cookies. This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Lär Dig mer om våra cookies/ Learn more about our cookies
Jag godkänner/Accept